No està permès fumar

No està permès fumar, ni encendre espelmes ni encens a les habitacions, ni en cap de les estances, segons les normes de la Generalitat i per seguretat. Tots els espais tenen detector d'incendis i, per tant, en cas de fumar o altres saltarà immediatament l'alarma.