Ganes de crear un bon ambient

D'ajudar a les companyes, de participar en alguna de les activitats que es puguin programar (reunions, taules rodones, conferències, cinefòrum...), i voler créixer en valors humans i/o cristians.

No està permès fumar

No està permès fumar, ni encendre espelmes ni encens a les habitacions, ni en cap de les estances, segons les normes de la Generalitat i per seguretat. Tots els espais tenen detector d'incendis i, per tant, en cas de fumar o altres saltarà immediatament l'alarma.

Prohibit

Queda prohibida l'entrada i consum de qualsevol substància il·legal i de begudes alcohòliques.

Queda reservat el dret d'expulsió

Queda reservat el dret d'expulsió per a aquelles que, amb el seu comportament, l'incompliment del Reglament de Règim Intern o el mal ús de les instal·lacions dificultin la convivència. Igualment, en cas d'acumular tres amonestacions es procedeix a l'expulsió. En cas d'expulsió, l'endemà la resident haurà de deixar lliure l'habitació abans de les 15:00 hores. La fiança no serà retornada.