Queda reservat el dret d'expulsió

Queda reservat el dret d'expulsió per a aquelles que, amb el seu comportament, l'incompliment del Reglament de Règim Intern o el mal ús de les instal·lacions dificultin la convivència. Igualment, en cas d'acumular tres amonestacions es procedeix a l'expulsió. En cas d'expulsió, l'endemà la resident haurà de deixar lliure l'habitació abans de les 15:00 hores. La fiança no serà retornada.