Lloguer d'espais

Sales de manera fixa o esporàdica

Lloguer de sales esporàdic

Espais ofereix la possibilitat de disposar de sales per a reunions, presentacions, conferències, etc, equipades amb tot el necessari per realitzar un bon acte, amb les següents condicions:

- L’ús de la sala/aula es limitarà al dia o dies i horari especificats, que constaran en la sol·licitud formulada amb una antelació mínima de 15 dies. La disponibilitat de la sala es confirmarà per escrit.
- L’entitat o persona sol·licitant es compromet a fer exclusivament ús de la sala/aula per als fins que exposa, és responsable, a tots els efectes dels usos inadequats. També es compromet a mantenir l’ordre en la reunió i alterar al mínim les altres activitats de la casa.
- Espais es reserva el dret de cessió de les sales o d’ajornament per causes majors.
- El sol·licitant abonarà, en la forma que s’indiqui, el cost de la utilització de la sala o aula i altres despeses derivades del seu ús, responent expressament d’aquest pagament la persona que signa el formulari de sol·licitud de lloguer.
- Els preus inclouen neteja, climatització, ascensor, connexió a internet i pissarra i/o pantalla de projecció, si es necessiten.
- Espais pot demanar una fiança en el moment de la reserva depenent de l'esdeveniment.
Per tenir en compte

Els lloguers en cap de setmana tindran un recàrrec del 10% sobre el preu establert.
Els lloguers que comencin abans de les 08.30 hores i acabin després de les 21.00 hores tindran un recàrrec de 10 € per hora de més.
Les entitats d’Església podran beneficiar d’un descompte de fins al 25% en el lloguer de les sales.
Es pot disposar de la capella de la casa.
També, si es desitja, es pot encarregar un servei de càtering o coffee–break.

 Tarifes lloguers esporàdics 

Espai Capacitat Matí Tarda Dia

BIBLIOTECA zonaplanta baixa 12/15 persones 50 € 80 € 125 €

DESPATX zonaaltell planta baixa 4/6 persones 15 € 18 € 22 €

SALA PAU VI zonaaltell planta baixa 12 persones 25 € 45 € 70 €

SALA JOAN PAU II zonaprimer pis* 25/30 persones 110 € 150 € 225 €

AULA JOAN XXIII zonaprimer pis* 40/45 persones 110 €  150 € 225 €

AULA BENET XVI zonaprimer pis 20 persones 30 € 50 € 75 €

IVA no inclòs

* Equipada amb projector i audio.


Tarifes lloguer material

Material Matí Tarda Dia

ORDINADOR PORTÀTIL 55 € 78 € 98 €

PROJECTOR 15 € 20 € 30 €

TELEVISIÓ 15 € 20 € 30 €

DVD 15 €  20 € 30 €

FOTOCÒPIES 0’15 € 0’15 € 0’15 €

AIGUA (AMPOLLA) 0,7 € 0,7 € 0,7 €

PAPER I BOLÍGRAF 1 € 1 € 1 €

SONORITZACIÓ SALA 28 € 35 € 45 €

IVA no inclòs

 

Viver d'associacions

Espais també ofereix la possibilitat de lloguer de sales o aules en exclusivitat o no, per un temps determinat. Funciona per cursos acadèmics (agost tancat) i cada associació té el seu espai. Obert de dilluns a divendres de 08.30 hores a 20.30 hores.

El lloguer inclou el compliment de les normatives municipals, la calefacció, l’aire condicionat, la connexió a internet, la neteja un cop per setmana i el servei de recepció permanent i atenció a les trucades telefòniques. Normalment un lloguer per curs amb tots els serveis inclosos, val entre 19-23 € m2, més el 21% d’IVA, cada mes. Demaneu pressupost sense compromís.